Правилници и пословници

Пословник о раду Савета родитељаПреузми

Правила понашањаПреузми

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запосленихПреузми

Правилник о евидентирању и праћењу ДКРПреузми

Правилник о похваљивању и награђивању ученикаПреузми

Правилник о правима, обавезама и одговорностимаПреузми

Правилник о раду 2019.Преузми

Правилник о раду Школског одбораПреузми

Правилник о унутрашњој организацији школеПреузми

Статут 2019.Преузми

Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај