Скајп у онлајн недељи

Датум: 03. April 2015 10:32 Категорија: Новости

Како би се ученици упознали са различитим занимањима која им нису свакодневно доступна у оквиру програма професионалне оријентације коришћен је скајп преко кога су ученици комуницирали за представницима различитих занимања. Такође, скајп је коришћен како би се организовао састанак два Ђачка парламента.

Помоћу скајпа ученици су се упознали са занимањем редитељ и радиолошки техничар. Редитељ, Раде Московлић јавио се из студија РТС-а из просторије у којој је радио монтажу серијала о Првом светском рату. Редитељ је испричао ученицима коју школу, а потом и факултет је неопходно завршити како би се неко бавио овим занимањем. Такође, ученицима је причао о истраживачким и креативним могућностима свога посла, а ученици су имали прилике да поставе питања везано за посао редитеља.
Радиолошки техничар, Александар Јанковић запослен у Здравственом центру Петровац јавио се из кабинета у коме се врше прегледи мамографом и са ученицима је разговарао о радном времену и процесу школовања радиолога. Александар је истако опасности свога посла, али и хуману димензију овог занимања.
У наредном периоду програм професионалне оријентације биће унапређен управо коришћењем скајпа, јер на тај начин ученици могу ступити у контакт са различитим професијама које нису заступљене у њиховом окружењу.

Ђачки парламент наше школе је организовао састанак са Ђачким парламентом ОШ "Јован Шербановић" из Рановца и током састанка разменили су ставове око активности које им се у школи допадају, као и око активности које захтевају унапређивање. Ученици су критички промишљали о својој школи, али и о својим улогама у оквиру парламента које омогућавају активно деловање на бројне сегменте живота школе. Ученици су дали и занимљиве предлоге за сарадњу ове две школе као што су организација спортског дана, организација журки и излета. Било је и крајње духовитих предлога као што су замена наставника између ове две школе на недељу дана.  Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај