Стварање безбедних услова за учење и развој ученика

Датум: 03. Novembar 2017 21:49 Категорија: Новости

Стварање безбедних услова за учење и развој ученика

На основу Акционог плана за самовредновање и Развојног плана школе област
Ресурси,унапређивање материјални -  техничких услова за рад, представљала је
окосницу најважнијих дешавања у школи у протеклој школској години. Полазећи од
Стратегије образовања којом је наглашена потреба и важност квалитета образовања
сваког уеника ,без обзира где се налази, да ли у  градској или сеоској средини, као и

чињенице да су добри услови потребни сваком ученику -  били смо усмерени управо на
изналажење могућности и успотављање веза и сарадње  на том пољу.
У вези са тим локална самоуправа је издвојила додатна средства у буџету и обезбедила
израду комплетне пројектно- техничке документације за реконструкцију
школског објекта
у Орешковици, која подразумева замену дела столарије ,
санацију фасаде са постављањем термоизолације како би се спречио губитак
топлот
е, замену олука, израду потпорног зида и поправку ограде .
Тиме је школа
  сврстана међу приоритетне објекте за реновирање и очекује
се да ће следећег октобра за прославу јубилеја 125 година постојања добити
нови изглед, а наши ученици боље услове за рад у складу са савременим стандардима.
  У оквиру припрема за школску 2017/2018. преко лета су извшени радови и издвојена
значајна средства  за побољшање услова за рад школа у  Добрњу и Вошановцу.
На основу постојећег плана и договора са локалном самоуправом извршена је
поправка крова, постављањи нови олуци и реновиране учионица у Вошановцу.
На иницијативу МЗ Вошановац уређена је школско двориште и околина. У вези
са захтевом који се односи на дотрајали објекат у школском дворишту, затражено
је мишљење надлежних општинских служби. Заједничком акцијом школе, МЗ Добрње,
локалне самоуправе и великог броја мештана који су донирали новац у издвојеном
одељењу у Добрњу завршени су радови на обнови фасаде, постављена је термо
изолација, замењена су улазна врата и замењен је котао који је
Месна заједница
обезбедила као донацију. Средства су предвиђена из школског буџета, Месне
заједнице и донација мештана.
Једна од најстаријих школа у околини је реновирана, а наши ученици добили су
здравије и безбедније окружење за учење.
Захваљујемо се свима који су допринели да школа добије нови изглед.Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај