Извод из полугодишњег извештаја представљеног Школском одбору

Датум: 11. Februar 2014 17:19 Категорија: Новости

У петак, 31.1.2014. године одржана је седница Школског одбора на којој је директор школе поднео полугодишњи извештај о свом раду.

  У петак, 31.1.2014. године одржана је седница Школског одбора на којој је директор школе поднео полугодишњи извештај о свом раду са оценом и мерама за унапређивање рада у другом полугодишту.
  Нарочито је истакнут став школе и активности директора у области сарадње како на локалном нивоу, тако на националном, па и међународном  нивоу. Томе је допринео Први балкански међународни симпозијум за директоре школе под називом „На путу ка дигиталној школи“, који је одржан крајем новембра у Крањској Гори. Поред актуелних тема које се односе на развој електронских облика наставе и најновијих европских трендова и достигнућа, симпозијум је био и прилика за међународно умрежавање и успостављање партнерства и пријатељства између школа. Том приликом је школа успоставила сарадњу са школама „Горје“ и „Мајшперк“ из Словеније, „Ћирило и Методије“ из Скопља, „Проф. Ј. Атанасов“, из Софије, као и пријатељске односе са школама у окружењу (Баточина, Лапово, Рача...).
  Правци сарадње са поменутим школама биће дефинисани у наредном периоду кроз нови Развојни план где ће развој садржаја и активности на међународном плану бити један од кључних циљева. Контакти  и размена искуства већ су заживели и верујемо да ће успостављена сарадња убудуће створити услове за заједничко учешће школа у међународним пројектима и кроз стручне посете омогућити размену мишљења и искустава.Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај